Delphi kan jämföras med Microsofts Visual Studio. Faktiskt finns många likheter mellan Delphi och Visual Studio, eftersom när Microsoft beslöt att lyfta Visual Studio i kvalitet och innehåll för ett antal år sedan, rekryterade man huvudutvecklaren av Delphi från Borland (som ägde Delphi på den tiden).

Delphi är ett utvecklingsverktyg baserat på programmeringsspråket Pascal. Delphi är inte det mest spridda utvecklingsverktyget, men ett antal miljoner utvecklare världen över använder Delphi i sin vardag. Som utvecklingsverktyg betraktat upplevs det av en del ibland som gammalmodigt. Det kan beror på att Delphi ofta används i utbildningssammanhang. Verkligheten är en helt annan. T.ex. leder Delphi tekniken kring cross-platformutveckling, alltså att utveckla för flera olika plattformar med en och samma programkod.

Delphi (och dess systerpdoukt C++ Builder) ökar i användande tack vare sin cross-platformteknik och fler och fler får upp ögonen för att det ofta är snabbare och mer kostnadseffektivt att utveckla även vanliga system med än med t.ex. C# (vilket stöds av ett antal undersökningar).

Med Delphi kan man utveckla alla typer av system. Jag brukar säga att allt du kan utveckla med Visual Studio kan du utveckla med Delphi... Och förmodligen snabbare.

Så om du står i startgroparna för en ny app eller ett nytt system, kolla med mig först så ska du få lite tips och råd. Och kanske spara både tid och pengar.